Kaj je toplotna črpalka?

Danes se vse več ljudi odloča za gradnjo nizkoenergijskih hiš, ki so prijazne okolju, obenem pa omogočajo varčno in udobno življenje. Z ekološkega vidika pri bivanju, je veliko možnosti za dolgoročni prihranek, v kolikor znamo izkoristiti naravo in jo obrniti sebi v prid. Ena izmed možnosti izkoristka naravnega vira energija, je najbolj dragocena tekočina in to je voda. Da bi koristno v praksi ta vir tudi uporabili, služi toplotna črpalka, ki deluje kot nek hladilnik, vendar je samo delovanje le te, malo bolj zapleten proces definiranja.

Ko govorimo o tem kaj sploh toplotna črpalka je, moremo poudariti da gre v prvi vrsti za izkoristek toplote zemlje. Glede na to, da je zemlja obkrožena z vodnimi viri, podtalnimi in površinskimi, je zanimiv podatek, da se povprečna temperatura podtalnice giblje med 5 in 15⁰C, medtem ko lahko temperatura površinske vode naraste do 28⁰C. In ravno ta podatek je tisti, zaradi katerega se je porodila ideja o črpanju naravnega vodnega vira, zato je toplotna črpalka postala sinonim za varčnost in ekološko zelo dovršen način ogrevanja naših domov in objektov na sploh.

Celota mehanizma, ki jo zajema toplotna črpalka, je v bistvu prečrpavanje hladnega in toplega vodnega toka, preko štirih komponent, na tak način toplotna črpalka prenaša toploto v naše domove. V zemlji mora biti postavljen zankasti sistem napeljave, kjer skozi zanko v zemlji kroži voda, od koder pošilja toplo vodo in s tem ogreva naše domove. 

Obstaja veliko možnosti za namestitev naprav s katerimi varčujemo okolje in prihranimo tudi sami, zato je toplotna črpalka idealna izbira za to, saj obstajajo trije tipi le teh, za katere pa ni nujno bazirajo le na vodnem viru, temveč v kombinacijah:

  • Zrak – voda, 
  • Zemlja – voda in
  • Voda – voda.

Izbira tipa toplotne črpalke je odvisno od tega, kakšne pogoje za namestitev v osnovi sploh imamo. V kolikor je samo eden od kriterijev neprimeren glede na opravljene meritve, moremo izbrati drugi vir.…